fbpx

Informativni list: Dokaz o poznavanju njemačkog jezika za izdavanje vize

27. April 2020. 0 Kommentare

Podnosioci zahtjeva za vizu moraju u svrhe različitih boravaka (između ostalog spajanje porodice sa suprugom, spajanja djece starije od 16 godina, zapošljavanje zdravstvenih radnika, Au-Pair) priložiti dokaz o poznavanju njemačkog jezikana odgovarajućem nivou prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike (GER). Koji nivo poznavanja jezika Vam je potreban za određeni boravak, možete saznati iz odgovarajućih infolistova. Informacije o sadržaju i stepenu ispita na različitim jezičkim nivoima, i sl. možete pronaći pod linkom www.goethe.de/bih.

Kao dokaz potrebno je priložiti uvjerenje o položenom ispitu njemačkog jezika, koje je izdato na temelju standardiziranog ispita o znanju jezika prema standardima „Association of Language Testers in Europe (ALTE)“.

U postupku za izdavanje vize, Njemačka ambasada u Sarajevu trenutno priznaje certifikate o položenom ispitu od jezičkih instituta kako slijedi u nastavku:

  • -Goethe-Institut e.V. (GI).
  • -Verein Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD), ukoliko je ispit položen u Bosni i Hercegovini ili u Austriji.Od 01.08.2019. godine će Ambasada ponovo prihvatati ÖSD-certifikate iz Bosne i Hercegovine. Kod certifikata iz Bosne i Hercegovine je mjerodavan datum polaganja ispita za pojedinačne module, a NE datum izdavanja jezičkog certifikata. To znači da ispitiza pojedinačne module moraju biti položeni nakon 31.07.2019. godine. U suprotnom, priznavanje jezičkog certifikata neće doći u obzir.
  • -TestDaF-Institut (TestDaF).
  • -telc gGmbH (TELC), ukoliko je ispit položen u Njemačkoj.

Svi ostali certifikati kao i potvrde raznih jezičkih škola, koje potvrđuju samo učešće na tečaju njemačkog jezika, se ne mogu priznati u postupku za izdavanje vize.

Također se NE MOGU priznati dijelovi certifikatao položenom jezikuiz pojedinih vještina/modula „govor, pisanje, čitanje, slušanje“, nego samo cjelokupni certifikati o položenom jeziku koji obuhvataju sve 4 vještine/modula.

Molimo obratite pažnju na to da certifikati o položenom ispitu njemačkog jezika koji obuhvataju četiri (4) modula i koji zadovoljavaju jezički nivo koji je Vama potreban za Vašu svrhu boravka u Njemačkoj, na dan podnošenja zahtjeva za vizu NISU stariji od godinu dana. Stariji jezički certifikati i oni sa starijim parcijalnim modulima neće biti priznati.

Ein Agenturpaket bestellen