Novo: Digitalno podnošenje zahtjeva za Plavu kartu

Prijavite se online za Plavu kartu (EU) na portalu za digitalno podnošenje zahtjeva u inostranstvu Ministarstva vanjskih poslova Njemačke. U sklopu online procedure provjeravamo kompletnost Vaših dokumenata, kako biste bili optimalno pripremljen za Vaš termin u Ambasadi.

Koristite ovaj jednostavan način da se prijavite za Vašu vizu za Plavu kartu (EU). Link koji vodi na portal za digitalno podnošenje zahtjeva u inostranstvu Ministarstva vanjskih poslova Njemačke nalazi se na dnu stranice.

Molimo da uz Vaš zahtjev za vizu priložite sljedeću dokumentaciju:

Vaš pasoš koji važi još 10 mjeseci. Molimo da donesete i dvije kopije stranice Vašeg pasoša s ličnim podacima.

2 aktuelne biometrijske fotografije.

Vaš Ugovor o radu

Predsaglasnost Savezne agencije za rad. Ova predsaglasnost nije potrebna, ako Vaša zarada iznosi najmanje 60% gornje granice za izračun doprinosa za obvezno penziono osiguranje u Njemačkoj, za deficitarna zanimanja 52% gornje granice za izračun doprinosa za obvezno penziono osiguranje.
Izjavu o radnom odnosu, formular od šest stranica koji je objavljen na web stranici Savezne agencije za rad i zapošljavanje. Molimo da uvijek koristite aktuelnu verziju Savezne agencije za rad i zapošljavanje
Vašu diplomu o visokoj stručnoj spremi, nadovjerenu pečatom Apostille i prevedenom na njemački jezik
Dokaz o priznavanju ekvivalentnosti inostrane visoke stručne spreme, uključujući i priznavanje naučnog stepena, alternativno dokaz o priznavanju ekvivalentnosti Vaše diplome o visokoj stručnoj spremi. Link koji vodi do Anabin-Baze podataka za procjenu inostranih dokaza o obrazovanju ćete naći na kraju stranice.
Taksa za Vas zahtjev za vizu iznosi 150 KM. Taksu plaćate tek kada dođete na Vaš termin u Ambasadi.

POSJETITE NAS U TRAVNIKU! 16.08.2021.

Kako do posla u Njemačkoj Razgovor sa Elvirsom Delićem G. Delić odgovorit će na sva vaša pitanja i nedoumice u vezi pronalaska posla u Njemačkoj Poslušajte

POSJETITE NAS U TUZLI! 17.08.2021.

Kako do posla u Njemačkoj Razgovor sa Elvirsom DelićemG. Delić odgovorit će na sva vaša pitanja i nedoumice u vezi pronalaska posla u NjemačkojPoslušajte iz

Novo: Digitalno podnošenje zahtjeva za Plavu kartu

Prijavite se online za Plavu kartu (EU) na portalu za digitalno podnošenje zahtjeva u inostranstvu Ministarstva vanjskih poslova Njemačke. U sklopu online procedure provjeravamo kompletnost Vaših dokumenata, kako biste bili optimalno pripremljen za Vaš termin u Ambasadi.

Koristite ovaj jednostavan način da se prijavite za Vašu vizu za Plavu kartu (EU). Link koji vodi na portal za digitalno podnošenje zahtjeva u inostranstvu Ministarstva vanjskih poslova Njemačke nalazi se na dnu stranice.

Molimo da uz Vaš zahtjev za vizu priložite sljedeću dokumentaciju:

Vaš pasoš koji važi još 10 mjeseci. Molimo da donesete i dvije kopije stranice Vašeg pasoša s ličnim podacima.

2 aktuelne biometrijske fotografije.

Vaš Ugovor o radu

Predsaglasnost Savezne agencije za rad. Ova predsaglasnost nije potrebna, ako Vaša zarada iznosi najmanje 60% gornje granice za izračun doprinosa za obvezno penziono osiguranje u Njemačkoj, za deficitarna zanimanja 52% gornje granice za izračun doprinosa za obvezno penziono osiguranje.
Izjavu o radnom odnosu, formular od šest stranica koji je objavljen na web stranici Savezne agencije za rad i zapošljavanje. Molimo da uvijek koristite aktuelnu verziju Savezne agencije za rad i zapošljavanje
Vašu diplomu o visokoj stručnoj spremi, nadovjerenu pečatom Apostille i prevedenom na njemački jezik
Dokaz o priznavanju ekvivalentnosti inostrane visoke stručne spreme, uključujući i priznavanje naučnog stepena, alternativno dokaz o priznavanju ekvivalentnosti Vaše diplome o visokoj stručnoj spremi. Link koji vodi do Anabin-Baze podataka za procjenu inostranih dokaza o obrazovanju ćete naći na kraju stranice.
Taksa za Vas zahtjev za vizu iznosi 150 KM. Taksu plaćate tek kada dođete na Vaš termin u Ambasadi.

Gostovanje na Hayatu: BOSANAC ELVIRS JE POMOGAO HILJADE BH. RADNIKA U NJEMAČKOJ

Bh. dijaspora je mnogobrojna. Potencijal Bosanaca i Hercegovaca vani najbolje znaju oni koji su bili u direktnom kontaktu sa njima prilikom posredovanja u zapošljavanju. Jedan od njih je i Elvirs Delić, vlasnik Medingtech agencije za zapošljavanje, usluge arghitekture i građevine sa adresom u Njemačkoj.

Novo: Digitalno podnošenje zahtjeva za Plavu kartu

Prijavite se online za Plavu kartu (EU) na portalu za digitalno podnošenje zahtjeva u inostranstvu Ministarstva vanjskih poslova Njemačke. U sklopu online procedure provjeravamo kompletnost Vaših dokumenata, kako biste bili optimalno pripremljen za Vaš termin u Ambasadi.

Koristite ovaj jednostavan način da se prijavite za Vašu vizu za Plavu kartu (EU). Link koji vodi na portal za digitalno podnošenje zahtjeva u inostranstvu Ministarstva vanjskih poslova Njemačke nalazi se na dnu stranice.

Molimo da uz Vaš zahtjev za vizu priložite sljedeću dokumentaciju:

Vaš pasoš koji važi još 10 mjeseci. Molimo da donesete i dvije kopije stranice Vašeg pasoša s ličnim podacima.

2 aktuelne biometrijske fotografije.

Vaš Ugovor o radu

Predsaglasnost Savezne agencije za rad. Ova predsaglasnost nije potrebna, ako Vaša zarada iznosi najmanje 60% gornje granice za izračun doprinosa za obvezno penziono osiguranje u Njemačkoj, za deficitarna zanimanja 52% gornje granice za izračun doprinosa za obvezno penziono osiguranje.
Izjavu o radnom odnosu, formular od šest stranica koji je objavljen na web stranici Savezne agencije za rad i zapošljavanje. Molimo da uvijek koristite aktuelnu verziju Savezne agencije za rad i zapošljavanje
Vašu diplomu o visokoj stručnoj spremi, nadovjerenu pečatom Apostille i prevedenom na njemački jezik
Dokaz o priznavanju ekvivalentnosti inostrane visoke stručne spreme, uključujući i priznavanje naučnog stepena, alternativno dokaz o priznavanju ekvivalentnosti Vaše diplome o visokoj stručnoj spremi. Link koji vodi do Anabin-Baze podataka za procjenu inostranih dokaza o obrazovanju ćete naći na kraju stranice.
Taksa za Vas zahtjev za vizu iznosi 150 KM. Taksu plaćate tek kada dođete na Vaš termin u Ambasadi.

POSJETITE NAS U TRAVNIKU! 16.08.2021.

Kako do posla u Njemačkoj Razgovor sa Elvirsom Delićem G. Delić odgovorit će na sva vaša pitanja i nedoumice u vezi pronalaska posla u Njemačkoj Poslušajte

POSJETITE NAS U TUZLI! 17.08.2021.

Kako do posla u Njemačkoj Razgovor sa Elvirsom DelićemG. Delić odgovorit će na sva vaša pitanja i nedoumice u vezi pronalaska posla u NjemačkojPoslušajte iz